آگهی استخدام کارگر

استخدام کارگر

1397-07-16

استخدام کارگر برای کار در مغازه نیازمندیم

استخدام کارگر برای کار در مغازه نیازمندیم

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی