آگهی استخدام راننده با وانت و نیسان

استخدام راننده با وانت و نیسان

1397-11-10

استخدام تعدادی راننده با وانت و نیسان جهت همکاری با محیطی کاملا سالم و زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده با وانت و نیسان جهت همکاری با محیطی کاملا سالم و زنگ خور خوب

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی