آگهی استخدام خدمه خانم برای مدیریت تمام امور روزانه خانه و پخت و پز

استخدام خدمه خانم برای مدیریت تمام امور روزانه خانه و پخت و پز

1397-11-10

استخدام خدمه خانم برای مدیریت تمام امور روزانه خانه و پخت و پز ٬نیمه وقت تا ۱ ظهر

استخدام خدمه خانم برای مدیریت تمام امور روزانه خانه و پخت و پز ٬نیمه وقت تا ۱ ظهر

اهواز طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی