آگهی استخدام مستخدم آقا متعهد و مجرب برای هتل

استخدام مستخدم آقا متعهد و مجرب برای هتل

1397-11-10

استخدام مستخدم آقا متعهد و مجرب برای هتل بابیمه و حقوق مکفی

استخدام مستخدم آقا متعهد و مجرب برای هتل بابیمه و حقوق مکفی

اصفهان ابن سینا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی