آگهی استخدام خدمتکار خانم برای نظافت کاری دو روز درهفته

استخدام خدمتکار خانم برای نظافت کاری دو روز درهفته

1397-11-10

استخدام خدمتکار خانم برای نظافت کاری دو روز درهفته

استخدام خدمتکار خانم برای نظافت کاری دو روز درهفته

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی