آگهی استخدام خدمتکار خانم برای رسیدگی به امور منزل با دستمزد عالی

استخدام خدمتکار خانم برای رسیدگی به امور منزل با دستمزد عالی

1397-11-10

استخدام خدمتکار خانم برای رسیدگی به امور منزل با دستمزد عالی

استخدام خدمتکار خانم برای رسیدگی به امور منزل با دستمزد عالی

کرج عظیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی