آگهی استخدام گرافیست حرفه ای در موسسه مجاز

استخدام گرافیست حرفه ای در موسسه مجاز

1397-11-10

استخدام گرافیست حرفه ای در موسسه مجاز.با تسلط کامل به فتوشاپ و طراحی تراکت...تمام وقت. فقط و فقط رزومه ارسال شود: rayansorena@yahoo.com

استخدام گرافیست حرفه ای در موسسه مجاز.با تسلط کامل به فتوشاپ و طراحی تراکت...تمام وقت. فقط و فقط رزومه ارسال شود: rayansorena@yahoo.com

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی