آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

1397-11-10

استخدام ادمین حرفه ای شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز.مسلط به تولید محتوا و افزایش مخاطب

استخدام ادمین حرفه ای شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز.مسلط به تولید محتوا و افزایش مخاطب

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی