آگهی استخدام کارآموز برنامه نویسی خانم در شرکت معتبر

استخدام کارآموز برنامه نویسی خانم در شرکت معتبر

1397-11-10

استخدام کارآموز برنامه نویسی خانم در شرکت معتبر.برای افراد دارای مدرک نرم افزار.

استخدام کارآموز برنامه نویسی خانم در شرکت معتبر.برای افراد دارای مدرک نرم افزار.

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی