آگهی استخدام کارمند آی تی خانم در موسسه آموزشی معتبر

استخدام کارمند آی تی خانم در موسسه آموزشی معتبر

1397-11-10

استخدام کارمند آی تی خانم در موسسه آموزشی معتبر.مسلط به نرم افزاهای اداری و فتوشاپ.افراد حرفه ای لطفا مشخصات خود به صورت پیامک ارسال کنند

استخدام کارمند آی تی خانم در موسسه آموزشی معتبر.مسلط به نرم افزاهای اداری و فتوشاپ.افراد حرفه ای لطفا مشخصات خود به صورت پیامک ارسال کنند

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی