آگهی استخدام تعدادی پرستار خانم برای رسیدگی به امور سالمند

استخدام تعدادی پرستار خانم برای رسیدگی به امور سالمند

1397-11-10

استخدام تعدادی پرستار خانم برای رسیدگی به امور سالمند با درآمد عالی

استخدام تعدادی پرستار خانم برای رسیدگی به امور سالمند با درآمد عالی

تهران بلوار کشاورز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی