آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

1397-11-10

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز.مسلط به نصب انواع نرم افزار و ویندوز. تمام وقت

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز.مسلط به نصب انواع نرم افزار و ویندوز. تمام وقت

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی