آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1397-11-10

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی (خانم) در شرکت معتبر.مسلط به اصلاح عکس.فقط نیمه وقت.لطفا مشخصات به صورت پیامک ارسال شود

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی (خانم) در شرکت معتبر.مسلط به اصلاح عکس.فقط نیمه وقت.لطفا مشخصات به صورت پیامک ارسال شود

تهران اوقاف

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی