آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک آقاجون

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک آقاجون

1397-11-10

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک آقاجون با زنگ خور بالا و امکانات رفاهی

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک آقاجون با زنگ خور بالا و امکانات رفاهی

تهران سنگلج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی