آگهی استخدام راننده با ماشین دوگانه سوز جهت کار در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با ماشین دوگانه سوز جهت کار در تاکسی تلفنی

1397-11-10

استخدام تعدادی راننده با ماشین دوگانه سوز جهت کار در تاکسی تلفنی با محیطی آرام

استخدام تعدادی راننده با ماشین دوگانه سوز جهت کار در تاکسی تلفنی با محیطی آرام

ایلام

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی