آگهی استخدام خدمه مجرد و پر انرژی برای کارهای منزل

استخدام خدمه مجرد و پر انرژی برای کارهای منزل

1397-11-10

استخدام خدمه مجرد و پر انرژی برای کارهای منزل٬ ۳ روز هفته

استخدام خدمه مجرد و پر انرژی برای کارهای منزل٬ ۳ روز هفته

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی