آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بادکنک پارتی

استخدام منشی خانم در شرکت بادکنک پارتی

1397-11-09

استخدام منشی خانم در شرکت بادکنک پارتی با حقوق مکفی در محدوده جنت آباد جنوبی

استخدام منشی خانم در شرکت بادکنک پارتی با حقوق مکفی در محدوده جنت آباد جنوبی

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی