آگهی استخدام پیک موتوری باگواهینامه

استخدام پیک موتوری باگواهینامه

1397-07-26

استخدام پیک موتوری باگواهینامه جهت کار در فود کورت در منطقه بلوار فردوس ساعت کار 30 / 11 تا 30 / 24 16 تا 18 زمان استراحت 500 / 1 م حقوق

استخدام پیک موتوری باگواهینامه جهت کار در فود کورت در منطقه بلوار فردوس ساعت کار 30 / 11 تا 30 / 24 16 تا 18 زمان استراحت 500 / 1 م حقوق

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی