آگهی استخدام خدمتکار خانم سه بار در هفته برای انجام امور روزمره منزل

استخدام خدمتکار خانم سه بار در هفته برای انجام امور روزمره منزل

1397-11-09

استخدام خدمتکار خانم سه بار در هفته برای انجام امور روزمره منزل با حقوق مناسب

استخدام خدمتکار خانم سه بار در هفته برای انجام امور روزمره منزل با حقوق مناسب

مشهد قاسم آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی