آگهی استخدام تعدادی منشی آقا و خانم در شرکتی معتبر

استخدام تعدادی منشی آقا و خانم در شرکتی معتبر

1397-11-09

استخدام تعدادی منشی آقا و خانم در شرکتی معتبر با حقوق ثابت به همراه بیمه

استخدام تعدادی منشی آقا و خانم در شرکتی معتبر با حقوق ثابت به همراه بیمه

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی