آگهی استخدام منشی خانم در یک موسسه خدمات فرهنگی هنری و رسانه ای

استخدام منشی خانم در یک موسسه خدمات فرهنگی هنری و رسانه ای

1397-11-09

استخدام منشی خانم در یک موسسه خدمات فرهنگی،هنری و رسانه ای با ساعت کار 9 الی 16 به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در یک موسسه خدمات فرهنگی،هنری و رسانه ای با ساعت کار 9 الی 16 به همراه بیمه

تهران شادمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی