آگهی استخدام زوج برای سرایداری ساختمان مسکونی

استخدام زوج برای سرایداری ساختمان مسکونی

1397-11-09

استخدام زوج برای سرایداری ساختمان مسکونی با مسکن و امکانات

استخدام زوج برای سرایداری ساختمان مسکونی با مسکن و امکانات

شیراز صدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی