آگهی استخدام خدمه خانم مرتب و منظم برای امور منزل یک خانواده

استخدام خدمه خانم مرتب و منظم برای امور منزل یک خانواده

1397-11-09

استخدام خدمه خانم مرتب و منظم برای امور منزل یک خانواده ترجیحا مجرد

استخدام خدمه خانم مرتب و منظم برای امور منزل یک خانواده ترجیحا مجرد

کرج آزادگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی