آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

1397-11-09

استخدام تعدادی موتورسوار منظم و خوش برخورد جهت کار در پیک موتوری با زنگ خور خوب

استخدام تعدادی موتورسوار منظم و خوش برخورد جهت کار در پیک موتوری با زنگ خور خوب

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی