آگهی استخدام کارمند اداری در یک موسسه

استخدام کارمند اداری در یک موسسه

1397-07-26

استخدام کارمند اداری در یک موسسه جهت جذب با حقوق مناسب ساعت کار 12 الی 20:30

استخدام کارمند اداری در یک موسسه جهت جذب با حقوق مناسب ساعت کار 12 الی 20:30

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی