آگهی استخدام راننده همراه با نیسان یخچالدار

استخدام راننده همراه با نیسان یخچالدار

1397-11-09

استخدام تعدادی راننده همراه با نیسان یخچالدار جهت همکاری در شرکت فراورده های گوشتی با درآمد بالا

استخدام تعدادی راننده همراه با نیسان یخچالدار جهت همکاری در شرکت فراورده های گوشتی با درآمد بالا

شیراز بلوار مدرس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی