آگهی استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت مجاز

استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت مجاز

1397-11-09

استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت مجاز.مسلط به active directory - sql - network backup. ارسال رزومه به: resume.p90@gmail.com

استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت مجاز.مسلط به active directory - sql - network backup. ارسال رزومه به: resume.p90@gmail.com

تهران گاندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی