آگهی استخدام مدیر فروش در شرکت بازرگانی

استخدام مدیر فروش در شرکت بازرگانی

1397-11-09

استخدام مدیر فروش در شرکت بازرگانی مسلط به امور بازرگانی بین المللی و واردات متقاضیان محترم لطفا رزومه خودرا تلگرام نمایید.

استخدام مدیر فروش در شرکت بازرگانی مسلط به امور بازرگانی بین المللی و واردات متقاضیان محترم لطفا رزومه خودرا تلگرام نمایید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی