آگهی استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر

1397-11-09

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر در زمینه پارچه و پوشاک متقاضیان محترم رزومه خود را info@bazarshenasan.com ایمیل نمایید.

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر در زمینه پارچه و پوشاک متقاضیان محترم رزومه خود را info@bazarshenasan.com ایمیل نمایید.

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی