آگهی استخدام ویزیتور جهت فروش مکمل های ورزشی

استخدام ویزیتور جهت فروش مکمل های ورزشی

1397-11-09

استخدام ویزیتور جهت فروش مکمل های ورزشی در باشگاهای ورزشی از علاقه مندان به این حرفه دعوت به همکاری صورت می پذیرد.

استخدام ویزیتور جهت فروش مکمل های ورزشی در باشگاهای ورزشی از علاقه مندان به این حرفه دعوت به همکاری صورت می پذیرد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی