آگهی استخدام کارمند فروش

استخدام کارمند فروش

1397-07-26

استخدام کارمند فروش با حقوق 1/700 م و بیمه

استخدام کارمند فروش با حقوق 1/700 م و بیمه

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی