آگهی استخدام فروشنده جهت لباس مجلسی زنانه

استخدام فروشنده جهت لباس مجلسی زنانه

1397-11-09

استخدام فروشنده مجرب و باتجربه جهت لباس مجلسی زنانه برای همکاری با شماره یاد شده تماس حاصل نمایید.

استخدام فروشنده مجرب و باتجربه جهت لباس مجلسی زنانه برای همکاری با شماره یاد شده تماس حاصل نمایید.

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی