آگهی استخدام ناخن کار در سالن آرایشی

استخدام ناخن کار در سالن آرایشی

1397-11-09

استخدام ناخن کار حرفه ای و با مشتری در سالن آرایشی شیک. به صورت درصدی

استخدام ناخن کار حرفه ای و با مشتری در سالن آرایشی شیک. به صورت درصدی

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی