آگهی استخدام راننده جهت کار در سنگ فروشی

استخدام راننده جهت کار در سنگ فروشی

1397-11-09

استخدام تعدادی راننده مجرب جهت کار در سنگ فروشی با درآمد بالا و محیطی منظم

استخدام تعدادی راننده مجرب جهت کار در سنگ فروشی با درآمد بالا و محیطی منظم

شیراز امیر کبیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی