آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی آتش

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی آتش

1397-11-09

استخدام تعدادی راننده با خودرو و دو منشی خوش برخورد جهت کار در تاکسی تلفنی آتش با زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده با خودرو و دو منشی خوش برخورد جهت کار در تاکسی تلفنی آتش با زنگ خور خوب

شیراز صدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی