آگهی استخدام 40 نفر منشی خانم در کلینیک زیبایی

استخدام 40 نفر منشی خانم در کلینیک زیبایی

1397-07-26

استخدام 40 نفر منشی خانم در کلینیک زیبایی با مدرک حداقل دیپلم

استخدام 40 نفر منشی خانم در کلینیک زیبایی با مدرک حداقل دیپلم

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی