آگهی استخدام کناف کار

استخدام کناف کار

1397-11-08

استخدام کناف کار همراه با اکیپ همراه . تضمین کار دائم پس از مشاهده کیفیت کار

استخدام کناف کار همراه با اکیپ همراه . تضمین کار دائم پس از مشاهده کیفیت کار

کرج طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی