آگهی استخدام مهندس متالوژی در شرکت خصوصی

استخدام مهندس متالوژی در شرکت خصوصی

1397-11-08

استخدام مهندس متالوژی در شرکت خصوصی با شرایط مناسب و مزایا

استخدام مهندس متالوژی در شرکت خصوصی با شرایط مناسب و مزایا

قم زنبیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی