آگهی استخدام کارگر ساده ساختمانی

استخدام کارگر ساده ساختمانی

1397-11-08

استخدام کارگر ساده ساختمانی تسویه هر 12 روز یکبار

استخدام کارگر ساده ساختمانی تسویه هر 12 روز یکبار

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی