آگهی استخدام کارگر تاسیساتی لوله کش در شرکت پیمانکاری

استخدام کارگر تاسیساتی لوله کش در شرکت پیمانکاری

1397-11-08

استخدام کارگر تاسیساتی در شرکت پیمانکاری

استخدام کارگر تاسیساتی در شرکت پیمانکاری

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی