آگهی استخدام فروشنده جهت فروشندگی در بوتیک

استخدام فروشنده جهت فروشندگی در بوتیک

1397-11-08

استخدام فروشنده جهت فروشندگی در بوتیک واقع در مجتمع تجاری کوروش با مزایای مناسب برای همکاری و هماهنگی با شماره مذکور تماس بگیرید.

استخدام فروشنده جهت فروشندگی در بوتیک واقع در مجتمع تجاری کوروش با مزایای مناسب برای همکاری و هماهنگی با شماره مذکور تماس بگیرید.

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی