آگهی استخدام خدمه مجرد خانم برای تمام امور روزانه خانه و آشپزی

استخدام خدمه مجرد خانم برای تمام امور روزانه خانه و آشپزی

1397-11-07

استخدام خدمه مجرد خانم برای تمام امور روزانه خانه و آشپزی با اسکان

استخدام خدمه مجرد خانم برای تمام امور روزانه خانه و آشپزی با اسکان

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی