آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری افشین

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری افشین

1397-11-07

استخدام تعداد 50 نفر موتورسوار جهت همکاری در پیک موتوری افشین با زنگ خور بالا و محیطی صمیمی

استخدام تعداد 50 نفر موتورسوار جهت همکاری در پیک موتوری افشین با زنگ خور بالا و محیطی صمیمی

شیراز زند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی