آگهی استخدام کارمند اداری در نمایندگی سایپا

استخدام کارمند اداری در نمایندگی سایپا

1397-11-07

استخدام کارمند اداری در نمایندگی سایپا با ساعت کار 8 الی 18 به همراه بیمه

استخدام کارمند اداری در نمایندگی سایپا با ساعت کار 8 الی 18 به همراه بیمه

تهران اسکندری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی