آگهی استخدام خدمه خانم ترجیحا مجرد با حقوق ثابت

استخدام خدمه خانم ترجیحا مجرد با حقوق ثابت

1397-11-07

استخدام خدمه خانم ترجیحا مجرد با حقوق ثابت و بطور پاره وقتغل

استخدام خدمه خانم ترجیحا مجرد با حقوق ثابت و بطور پاره وقتغل

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی