آگهی استخدام خدمه خانم کدبانو و تمیز برای امور منزل و آشپزی

استخدام خدمه خانم کدبانو و تمیز برای امور منزل و آشپزی

1397-11-07

استخدام خدمه خانم کدبانو و تمیز برای امور منزل و آشپزی شبانه روزی

استخدام خدمه خانم کدبانو و تمیز برای امور منزل و آشپزی شبانه روزی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی