آگهی استخدام پرستار جوان و مجرب و متعهد خانم برای پرستاری از دو کودک و کارهای منزل

استخدام پرستار جوان و مجرب و متعهد خانم برای پرستاری از دو کودک و کارهای منزل

1397-11-07

استخدام پرستار جوان و مجرب و متعهد خانم برای پرستاری از دو کودک و کارهای منزل با ضامن

استخدام پرستار جوان و مجرب و متعهد خانم برای پرستاری از دو کودک و کارهای منزل با ضامن

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی