آگهی استخدام تعدادی پرستار خانم برای سالمند و کودک بصورت شبانه روز یا روزانه

استخدام تعدادی پرستار خانم برای سالمند و کودک بصورت شبانه روز یا روزانه

1397-11-07

استخدام تعدادی پرستار خانم برای سالمند و کودک بصورت شبانه روز یا روزانه با بیمه و پورسانت خوب

استخدام تعدادی پرستار خانم برای سالمند و کودک بصورت شبانه روز یا روزانه با بیمه و پورسانت خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی