آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

1397-11-07

استخدام تعدادی راننده فعال و منظم با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس امپریال با محیطی صمیمی و امکانات رفاهی خوب

استخدام تعدادی راننده فعال و منظم با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس امپریال با محیطی صمیمی و امکانات رفاهی خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی