آگهی استخدام فروشنده لوازم جشن تولد

استخدام فروشنده لوازم جشن تولد

1397-11-06

استخدام فروشنده لوازم جشن تولد لطفا رزومه شامل مشخصات فردی و سابقه کاری را از طریق تلگرام ارسال نمایید.

استخدام فروشنده لوازم جشن تولد لطفا رزومه شامل مشخصات فردی و سابقه کاری را از طریق تلگرام ارسال نمایید.

اصفهان دروازه شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی